Kế hoạch Giám sát An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế và Phúc lợi

Kế hoạch Giám sát An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế và Phúc lợi

An toàn vệ sinh thực phẩm là gì?

Muốn có chương trình giám sát an toàn thực phẩm, xin vui lòng tìm ORIGO Senwei để giúp công ty của bạn.

ORIGO Senwei sẽ dựa vào thông báo của Bộ Y tế, công bố về phúc lợi cung cấp cho hướng dẫn chương trình giám sát an toàn thực phẩm và tích hợp tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000: 2005 Food safety management), hệ thống điểm kiểm soát phân tích rủi ro quan trọng (Hazard Analysis and Critical Control Point System,HACCP) giám sát để giúp bạn phát triển một kế hoạch hợp lý, và đề nghị phòng thí nghiệm thử nghiệm thích hợp.

Tăng cường điều tiết ngành công nghiệp thực phẩm để thực hiện một kiểm soát chất lượng tự quản, Bộ Y tế và Phúc lợi ngày 21 tháng 4 năm 2016 thông báo sửa đổi “nên được thực hiện cho kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm và đi qua kiểm tra của ngành công nghiệp thực phẩm, các giai đoạn thử nghiệm tối thiểu và những vấn đề khác có liên quan” yêu cầu dầu ăn và chất béo, tích hợp thực phẩm chế biến thịt, thực phẩm chế biến từ sữa, thực phẩm thủy sản, phụ gia thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, đậu nành, ngô, lúa mì, bột, tinh bột, muối, đường, nước tương, trà, đồ uống không trà và thuộc về cửa hàng bách hóa các nhà bán lẻ hàng hóa và 17 hạng mục khác của ngành công nghiệp thực phẩm, kể từ 31 tháng 7 năm 2016 theo từng giai đoạn kế hoạch để cung cấp cho giám sát an toàn thực phẩm; và thêm nhà nhập khẩu dầu ăn và các nhà bán lẻ hàng hóa tổng hợp không thuộc các công ty bách hóa từ ngày31 tháng 7 năm 2016 tiến hành kiểm tra bắt buộc.

Dựa trên an toàn thực phẩm và phương pháp quản lý sức khỏe, được gọi là thực phẩm Điều 7 mục 1 Đạo Luật An Toàn, ngành công nghiệp thực phẩm nên cung cấp chương trình giám sát an toàn thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Điều 7, khoản 2 quy định ngành công nghiệp thực phẩm nên đưa nguyên liệu sản phẩm, bán thành phẩm hoặc thành phẩm, hoặc gửi cho cơ quan thanh tra khác, pháp nhân hoặc nhóm thử nghiệm kiểm nhiệm.

Sau khi Lập pháp ra chỉ thị, ngành công nghiệp an toàn sức khỏe thực phẩm, yêu cầu ngành công nghiệp từ góc độ quản lý rủi ro, thiết lập ra kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm, sự cần thiết phải tiến hành kiểm tra để xác nhận sản phẩm của mình, nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc thành phẩm vệ sinh và an toàn, đảm nhận trách nhiệm để tự quản lý , Và trong cùng một điều luật, Điều 4 cho phép cơ quan có thẩm quyền trung ương công bố những vấn đề như loại và quy mô của nó.

Bộ Y tế và Phúc lợi quản lý dược phẩm và thực phẩm chỉ ra, công bố ngày 31 tháng 7 năm 2016 cung cấp chương trình giám sát an toàn thực phẩm thức ăn và thực phẩm phụ gia sản xuất cho gần 400 ngành; nên tại ngày 31 tháng 7 năm 2016 bắt buộc tiến hành kiểm tra các nhà nhập khẩu dầu ăn được và các nhà bán lẻ tổng hợp không thuộc các công ty bách hóa phân biệt thành 190 ngành và 20 thương hiệu.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon