GIỚI THIỆU CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AS9110

  1. Giới thiệu về Chứng nhận AS9110
Các yêu cầu về bảo trì, sửa chữa và tu sửa (MRO) của ngành hàng không vũ trụ khác với các yêu cầu của phân khúc OEM. Tuổi thọ thiết kế của sản phẩm là hơn 50 năm, vì vậy việc bảo dưỡng thích hợp là cần thiết để vận hành an toàn. Để đáp ứng yêu cầu này, Tổ chức Chất lượng Hàng không Vũ trụ Quốc tế đã phát triển AS9110 Yêu cầu Hàng không vũ trụ cho các Tổ chức Bảo trì. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc kiểm soát các chương trình sửa chữa và chương trình bảo trì, quản lý cấu trúc cũng như các kỹ năng và trình độ cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa và tu sửa
Tiêu chuẩn AS9110 giải quyết nhiều yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu như được nêu trong Phần 43 và 145 của Quy định Hàng không Liên bang. Những yêu cầu này bao gồm “phê duyệt, chứng nhận, cấp phép.” Đối với một loại hình sửa chữa nhất định, các tổ chức bảo trì, sửa chữa và đại tu phải có được một loạt các phê duyệt; chúng phải được chứng nhận bên ngoài máy bay và/hoặc nền tảng động cơ cụ thể và có chứng nhận kiểm toán nội bộ phù hợp. Các yêu cầu khác bao gồm: tài liệu kỹ thuật (sách hướng dẫn sửa chữa), chứng nhận nhân sự và tính sẵn sàng của các hành động bảo trì. Việc triển khai hiệu quả tiêu chuẩn AS9110 sẽ cung cấp cho các tổ chức có liên quan một hệ thống hợp lý và lành mạnh để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và khả năng chống bay.
Dựa trên tiêu chuẩn ISO9001, cộng với gần 100 yêu cầu cụ thể cho ngành bảo trì, sửa chữa và tu sửa hàng không vũ trụ, tiêu chuẩn AS9110 cung cấp một hệ thống chất lượng toàn diện cho các nhà cung cấp, tập trung vào các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn và độ tin cậy của sản phẩm.
Ví dụ:
Mô tả các phần liên quan của CAA và nơi áp dụng các yêu cầu đó trong tiêu chuẩn.
Mô tả các định nghĩa cụ thể cho ngành bảo trì, sửa chữa và đại tu, chẳng hạn như bảo trì, dữ liệu kỹ thuật, yếu tố con người và giải phóng mặt bằng. Bao gồm các yêu cầu bắt nguồn đối với nhân viên thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu.

2. Giấy chứng nhận tuân thủ quy trình bảo trì mới

Tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9110 được xây dựng dựa trên AS9100 bằng cách bổ sung các yêu cầu chính đối với việc bảo trì, sửa chữa và trang trí máy bay thương mại, tư nhân và quân sự. Tiêu chuẩn AS9110 do Hiệp hội kỹ sư ô tô quốc tế (SAE International) ban hành và được đặt tên chính thức là “Hệ thống kiểm soát chất lượng AS9110-yêu cầu hàng không vũ trụ đối với các tổ chức bảo trì” bởi nhóm chất lượng hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (AAQG). Các doanh nghiệp chính tìm kiếm chứng nhận cho tiêu chuẩn AS9110 là các cửa hàng sửa chữa được FAA 145 chứng nhận. Ngoài ra, chứng nhận AS9110 cũng có thể được các tổ chức tìm kiếm để có được phê duyệt Sản xuất Bộ phận (PMA) từ FAA để sản xuất các bộ phận máy bay. Một số khía cạnh được tiêu chuẩn nêu bật bao gồm phát hiện và ngăn chặn các bộ phận giả mạo và nghi ngờ không được phê duyệt, yếu tố con người (thừa nhận rằng yếu tố con người có thể ảnh hưởng đến người lao động), hệ thống quản lý an toàn, dữ liệu kỹ thuật, quản lý dự án và quản lý rủi ro.

AS9110 do SAE ban hành và là tiêu chuẩn cho ngành bảo trì hàng không dựa trên các nguyên tắc cơ bản của AS 9100. AS 9110 được áp dụng cho tổ chức bảo trì, đại tu hoặc sửa chữa các sản phẩm hàng không, bao gồm hầu hết các yêu cầu cụ thể đối với ngành hàng không trong AS9100, bổ sung các yêu cầu đặc biệt đối với các tổ chức bảo trì hàng không và quy định FAA/JAA-145 đối với các tổ chức bảo trì. AS 9120 áp dụng cho các tổ chức phân phối sản phẩm hàng không, bao gồm một số yêu cầu đặc biệt của ngành hàng không trong AS9100 và các yêu cầu “ISO” cơ bản trong ISO9001 (xóa một số yêu cầu trong Chương 7), bổ sung các yêu cầu đặc biệt đối với nhà phân phối phụ tùng/sản phẩm hàng không.

3. Quá trình thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận

Tiêu chuẩn AS9100 ra đời, bắt nguồn từ ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và nhu cầu chung các nhà cung cấp, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ toàn cầu hóa, nhu cầu và mong đợi khác nhau của các quốc gia và vùng /, các tổ chức và các nhà cung cấp của mình trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Một mặt, một tổ chức phải đối mặt với rất nhiều phương diện và làm thế nào để đảm bảo chuỗi cung ứng từ khắp nơi trên thế giới trong tất cả các cấp của các nhà cung cấp, mua sắm các sản phẩm chất lượng cao và các yêu cầu mua sắm để đạt được những thách thức tiêu chuẩn hóa. Mặt khác, các nhà cung ứng chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều khách hàng, nhà cung cấp cần thiết để cung cấp sản phẩm chất lượng với kỳ vọng khác nhau và yêu cầu của khách hàng khác nhau, mà còn để đối phó với nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng kiểm toán của bên thứ hai

Vì vậy, bất luận từ các tổ chức hoặc nhà cung cấp, chúng tôi muốn thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng quốc tế hàng không vũ trụ tiêu chuẩn, hàng không vũ trụ yêu cầu hệ thống kiểm soát chất lượng thống nhất, và sử dụng chứng nhận của bên thứ 3 thay thế sự kiểm tra nhiều lần của bên thứ 2Để hệ thống thống nhất phạm vi ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tối đa các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, IAQG tháng 3 năm 2001 ở dự thảo cuối cùng ban hành một hệ thống kiểm soát chất lượng hàng không vũ trụ quốc tế tiêu chuẩn IAQS9100 “hệ thống chất lượng hàng không vũ trụ – thiết kế, phát triển, sản xuất, quá trình cài đặt và dịch vụ mô hình đảm bảo chất lượng “, theo dự thảo, SAE vào tháng 8 năm 2001 ban hành tiêu chuẩn AS9100A  (bao gồm lấy ISO9001: 1994 và ISO 9001: 2000 làm cơ bản, sửa đổi vào năm 1994 thành AS9100B , hủy bỏ bộ phận của tiêu chuẩn ISO9001: 1994), và theo các tiêu chuẩn của một hệ thống chứng nhận chất lượng của bên thứ ba là một trong những điều kiện tiên quyết của tiếp cận thị trường nhà cung cấp hàng không vũ trụ.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon