CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ BỀN VỮNG SỰ KIỆN

CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ BỀN VỮNG

  1. Giới thiệu chứng nhận

Các hoạt động bền vững là những nỗ lực của các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động tốt nhất của họ một cách hiệu quả và bền vững. Các doanh nghiệp đã thiết lập một hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường hoặc hệ thống quản lý chất thải trong cơ thể của họ và nếu chúng được thực hiện, họ sẽ đảm bảo tính liên tục của các hệ thống này và tăng khả năng quản lý tốt hơn bằng cách nhân lợi ích dự kiến ​​từ các hệ thống này.

Về mặt này, tiêu chuẩn Hệ thống quản lý bền vững sự kiện ISO 2012 được phát triển bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong 20121. Trong cùng năm đó, tiêu chuẩn TS ISO 20121 đã được xuất bản bởi Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ (TS ISO 20121: 2012 Hệ thống quản lý bền vững Sự kiện – Điều khoản và điều kiện).

Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu của hệ thống quản lý bền vững cho tất cả các loại hoạt động và hoạt động liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và bao gồm các hướng dẫn tuân thủ các điều kiện này.

Tiêu chuẩn ISO 20121 mô tả các nguyên tắc nhằm giải quyết và cải thiện và cải thiện các thói quen quản lý này để làm cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp bền vững hoặc thể hiện sự liên tục trong thói quen quản lý hiện tại.

Bị ảnh hưởng bởi Thế vận hội mùa hè được tổ chức tại London tại 2012, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế bắt đầu chuẩn bị tiêu chuẩn ISO 20121 ở 2009, được xuất bản ngay trước khi Thế vận hội bắt đầu với tên ISO 20121: Hệ thống quản lý bền vững hiệu quả 2012. Tiêu chuẩn này đã tạo được danh tiếng trên toàn thế giới về quản lý bền vững và đã thành công.

Tính bền vững là khả năng các doanh nghiệp tiếp tục các hoạt động cho phép họ mạnh mẽ và công bằng hơn, đóng góp cho xã hội và môi trường, giảm các tác động tiêu cực của hoạt động và đạt được thành công thương mại.

Tiêu chuẩn BS 8901 được sử dụng để chuẩn bị tiêu chuẩn này được thiết kế để cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp trong toàn bộ chu trình quản lý. Một thực tế đã biết là sự thay đổi khí hậu và cân bằng sinh thái đang dần xấu đi. Để duy trì sự cân bằng của bản chất thay đổi, tất cả các tổ chức công cộng và tư nhân phải nhạy cảm và thực hiện phần của họ. Tiêu chuẩn BS 8901 cung cấp cho các doanh nghiệp một viễn cảnh hiệu quả cho các hoạt động bền vững.

Quản lý hoạt động bền vững góp phần tạo ra trách nhiệm xã hội, kiểm soát lượng khí thải carbon, coi trọng quản lý chất thải và đầu tư bền vững. Lượng khí thải carbon nên được giữ ở mức tối thiểu và các hoạt động được thực hiện theo các quy định pháp luật. Quản lý chuỗi cung ứng cần phải được cải thiện. Tiêu chuẩn BS 8901 là một tiêu chuẩn dễ áp ​​dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp về khả năng cạnh tranh. Tiêu chuẩn này có các nguyên tắc giống như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001.

2. Tầm quan trọng của chứng nhận

Vấn đề bền vững đã trở thành một yếu tố quan trọng làm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và củng cố danh tiếng thị trường của họ. Các doanh nghiệp không đạt được thói quen quản lý bền vững hoặc những doanh nghiệp không thích ứng với những thay đổi và điều kiện mới trên thế giới, chắc chắn sẽ đi sau một bước so với đối thủ cạnh tranh.

Do đó, tiêu chuẩn ISO 20121, được phát triển bởi ISO, là một tiêu chuẩn đưa ra các biện pháp nâng cao lợi ích mạnh mẽ, công bằng và có lợi của xã hội đối với môi trường và các hoạt động khác nhau của các doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này cũng cho thấy các cách để đạt được mức độ hiệu quả cao về mặt thành công trong kinh doanh và cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Theo cách này, các doanh nghiệp kết hợp khả năng quản lý năng động với chiến lược kinh doanh bền vững sẽ đạt được giá trị tích cực ở nhiều khía cạnh.

3. Lợi ích của tiêu chuẩn chứng nhận

  • Doanh nghiệp chứng minh rằng nó có một phương pháp quản lý nhạy cảm với xã hội và môi trường.
  • Thực tế là các nguyên tắc tiêu chuẩn được xác định rõ ràng và rõ ràng trong công ty đảm bảo rằng nhân viên có động lực.
  • Mối quan hệ của công ty với các đối tác kinh doanh và khách hàng của mình được cơ cấu lại trên cơ sở thành công thương mại và các giá trị phổ quát.
  • Tổ chức này sẽ bắt đầu đạt được kết quả khả quan về việc giảm đầu vào năng lượng, cải thiện quản lý chất thải và giảm chi phí liên quan đến hoạt động của mình.
  • Một mặt, uy tín và nhân phẩm của doanh nghiệp chống lại các đối thủ một mặt sẽ tăng lên và nó sẽ đi trước trong cuộc đấu tranh với các đối thủ cạnh tranh.

4. Đối tượng cần chứng nhận

Về mặt này, lĩnh vực mà các doanh nghiệp hoạt động là không quan trọng. Không quan trọng hoạt động hiển thị là lớn hay nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ có thể đạt được kết quả tương tự như các doanh nghiệp lớn bằng cách áp dụng tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn ISO 20121 được thiết kế để loại bỏ các tác động tiêu cực của tất cả các hoạt động kinh doanh và đạt được mức độ tiêu cực thấp nhất. Các doanh nghiệp phải lập kế hoạch và chương trình mà họ tuân theo trong phạm vi điều chỉnh hoạt động theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn này và giám sát điều này với kiểm toán tạm thời và sửa bất kỳ lỗi nào theo nguyên tắc tiêu chuẩn, để tăng hiệu suất hiệu quả bền vững của họ.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) nói riêng có thể thực hiện các hoạt động tầm cỡ thế giới nhờ tiêu chuẩn này, bất kể thời gian và ngân sách hạn chế. Bởi vì tiêu chuẩn ISO 20121 có thể phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và cung cấp hướng dẫn về cách vượt qua các trở ngại tiềm năng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp, bất kể mục tiêu của họ là gì trong quản lý sự kiện bền vững.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên hợp tác với các tổ chức chứng nhận để đạt được mức hiệu suất và hiệu quả vượt trội bằng cách giảm thiểu sử dụng năng lượng, tiêu thụ nước, quản lý chất thải và tác động môi trường.

Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện Hệ thống quản lý bền vững sự cố ISO 20121, họ sẽ có thể dễ dàng xác định các phương pháp lập kế hoạch và thực hiện sự kiện, vai trò và trách nhiệm của các công ty thầu, nhà cung cấp và nhân viên sẽ được xác định và sẽ tăng hiệu quả và hiệu quả môi trường tốt nhất.

Nói tóm lại, hệ thống quản lý liên tục ISO 20121 là một hệ thống quản lý sẽ giúp các doanh nghiệp đặt ra và đạt được các mục tiêu thực tế hơn.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon