CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ
1. Giới thiệu về ISO 37001
Vào ngày 13 tháng 10 năm 2016, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã công bố bộ tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ISO 37001 cho các hệ thống quản lý chống hối lộ.
ISO 37001 có thể cải thiện hình ảnh liêm chính, thiện chí của công ty và đạt được chứng nhận quốc tế ISO, nó cũng có thể tối ưu hóa môi trường kiểm soát nội bộ của công ty, bổ sung một bộ quy trình và quy tắc nội bộ để quản lý hiệu quả rủi ro hối lộ.
Mục tiêu mà tiêu chuẩn quốc tế này đặt ra là hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với rủi ro về hối lộ. Doanh nghiệp có thể lựa chọn đạt chứng nhận quốc tế ISO hoặc thiết lập các văn bản quản lý theo nhu cầu của mình để từng bước đẩy mạnh hệ thống quản lý chống hối lộ nội bộ của doanh nghiệp.
ISO 37001 khác với các hướng dẫn hiện có khác ở chỗ nội dung của ISO 37001 đề cập đến các hướng dẫn do chính quyền Hoa Kỳ và Vương quốc Anh ban hành. Tuy nhiên, ISO 37001 là một hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế với mục đích cung cấp phương pháp tuân thủ và quản lý rủi ro chống hối lộ nhất quán trên toàn cầu, có thể được đánh giá và chứng nhận độc lập.
Để đạt được chứng nhận ISO 37001, hệ thống quản lý chống hối lộ do doanh nghiệp thiết lập phải được chứng nhận bởi một công ty chứng nhận bên thứ ba độc lập được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ủy quyền để đạt được chứng nhận sau khi kiểm tra chi tiết. Kiểm toán bên ngoài thường xuyên được yêu cầu để duy trì hiệu lực liên tục của việc công nhận.
Chứng nhận không thể miễn trừ cho công ty khỏi bị trừng phạt và cơ quan có thẩm quyền không coi việc đạt được chứng nhận là sự đảm bảo cho quyền miễn trừ trách nhiệm của công ty khi công ty vi phạm các luật và quy định có liên quan. Vì vậy, khi hối lộ xảy ra trong một tổ chức, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không bị cơ quan có thẩm quyền trừng phạt. Tuy nhiên, việc đạt được chứng nhận có thể giúp các cơ quan bên ngoài đánh giá việc quản lý và tuân thủ của công ty, như một lợi thế để nâng cao thiện chí và hình ảnh trong sạch của công ty. Ví dụ: khi một công ty thực hiện giao dịch mua bán và sáp nhập, một công ty được chứng nhận sẽ có hình ảnh công ty và thiện chí tốt hơn.
Hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001:2016 quy định các yêu cầu và cung cấp hướng dẫn để thiết lập, triển khai, duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý chống hối lộ. ISO 37001 có thể được triển khai độc lập trong một tổ chức hoặc được tích hợp vào hệ thống quản lý tích hợp hiện có của tổ chức.
Là một công cụ quản lý tuân thủ chống hối lộ, tiêu chuẩn ISO 37001 nhằm giúp các tổ chức chống lại rủi ro hối lộ bằng chính sức mạnh của mình và hướng dẫn các tổ chức cách xây dựng hệ thống và khuôn khổ quản lý rủi ro hối lộ tiềm ẩn để ngăn chặn, phát hiện, phát hiện và xử lý với rủi ro hối lộ.
2. Các hoạt động liên quan chứng nhận hệ thống
 • Hối lộ bởi các tổ chức công, tư và phi lợi nhuận;
 • Hối lộ của tổ chức
 • Hối lộ nhân danh hoặc vì lợi ích của một tổ chức;
 • Hối lộ các đối tác kinh doanh hành động thay mặt hoặc vì lợi ích của tổ chức;
 • Hối lộ của tổ chức;
 • Hối lộ những người có liên quan đến các hoạt động của tổ chức:
 • Hối lộ với các đối tác kinh doanh tổ chức các sự kiện đồng tổ chức;
 • Hối lộ trực tiếp và gián tiếp (ví dụ: hối lộ được đưa ra hoặc chấp nhận thông qua hoặc bởi một bên thứ ba).
3. Các điểm chính của yêu cầu chứng nhận ISO 37001:
 • Phân tích môi trường kinh doanh: tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan và xác định các nguồn rủi ro
 • Cam kết của ban lãnh đạo: xác định chính sách phòng chống tham nhũng và xây dựng kế hoạch thực hiện
 • Đánh giá nguy hiểm: đánh giá mức độ rủi ro và tác động của nó; xác định và kiểm soát rủi ro và xác minh hành động
 • Báo cáo, giám sát và phân tích: giám sát rủi ro, báo cáo và phân tích rủi ro thực tế hoặc tiềm ẩn
 • Hành động cải tiến liên tục: thông qua việc cải tiến vận hành hệ thống đạt được mục tiêu nâng cao năng lực kiểm soát và quản lý rủi ro

4. Lợi ích chứng nhận ISO 37001
Việc thiết lập và triển khai tiêu chuẩn đã thay đổi tư duy truyền thống về quản lý rủi ro phản ứng, chuyển trọng tâm quản lý về phía trước, hình thành hệ thống phòng ngừa rủi ro chủ động và giúp các tổ chức xác định hiệu quả rủi ro hối lộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ và xây dựng chính sách phù hợp với mức độ rủi ro. biện pháp để kiểm soát.
Tiêu chuẩn tăng cường quản lý rủi ro bên ngoài của tổ chức và bao gồm rủi ro của các đối tác kinh doanh hoặc nhân sự hành động thay mặt cho tổ chức trong phạm vi của hệ thống, do đó giảm khả năng xảy ra rủi ro hối lộ không mong muốn.
Với chứng nhận ISO 37001 hoặc thiết lập hệ thống quản lý chống hối lộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn, có thể chứng minh rằng tổ chức có khả năng quản lý tuân thủ tốt hơn so với các tổ chức khác không thực hiện tiêu chuẩn, từ đó giảm chi phí hoạt động kinh doanh và cải thiện lòng trung thành của khách hàng đối với tổ chức. Tự tin gia tăng thị phần, và cuối cùng là đạt được mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức.
Lợi ích của việc đạt được chứng nhận ISO 37001 nằm ở chỗ luật pháp và quy định quốc tế đã dần đưa ra quản lý rủi ro chống hối lộ phù hợp với xu hướng. Vì vậy, trong môi trường giao dịch thường xuyên, các công ty phải chịu nhiều công việc thẩm định và giám sát phức tạp, tốn thời gian của các đối tác kinh doanh. Các chủ doanh nghiệp chủ động đạt được chứng nhận ISO 37001 cũng có thể cung cấp một mức độ đảm bảo nhất định cho các đối tác kinh doanh trong các hoạt động kinh doanh, từ đó giảm bớt sự cần thiết của thẩm định hoặc đơn giản hóa các thủ tục liên quan, tiết kiệm thời gian và chi phí và hình thành lợi thế cạnh tranh.
Ngay cả khi khách hàng chưa đạt được chứng nhận ISO 37001, doanh nghiệp cũng có thể hưởng lợi từ nó. Doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống quản lý chuẩn ISO 37001. Bằng cách thực hiện cơ chế kiểm soát có liên quan, doanh nghiệp có thể có sự khác biệt về chất lượng quản lý và lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm: tuân thủ các hoạt động ở nước ngoài Luật pháp và quy định của quốc gia nơi đặt cơ sở giảm rủi ro về luật hối lộ, có được hình ảnh tốt về -đánh giá địa điểm trong các giao dịch M&A, quản lý các trách nhiệm hình sự và dân sự đối với hành vi hối lộ tiềm ẩn trong quá trình giao dịch kinh doanh và các chi phí quản lý phù hợp, nhằm giảm gian lận hoặc hành vi không phù hợp.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon