CÁCH KIỂM TRA DẦU ĐỘNG CƠ CÓ ĐẠT TIÊU CHUẨN API HAY KHÔNG

CÁCH KIỂM TRA DẦU ĐỘNG CƠ CÓ ĐẠT TIÊU CHUẨN API HAY KHÔNG

 

Bước 1: Truy cập đường link sau để vào trang truy vấn thông tin chứng nhận cho sản phẩm dầu động cơ:

https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch 

Sau khi vào đường link trên, sẽ hiên ra màn hình với nội dung như sau:

Bước 2: lựa chọn kiểu tìm kiếm. Tại dây, website sẽ cung cấp 2 kiểu tìm kiếm: theo công ty (company) và theo từng sản phẩm (product)

 – Đối với lựa chọn kiểu tìm kiếm theo tên công ty, ví dụ, bạn muốn tìm kiếm các sản phẩm của nhãn hiệu SINOPEC đạt tiêu chuẩn API được phân phối chính hãng bởi Chemlube, Nhập “Sinopec” vào ô company name rồi ấn Search hoặc nút Enter.

Kết quả trả về sẽ là màn hình hiện thị chứng nhận của API cho nhãn hiệu dầu nhớt mà bạn tìm kiếm, nếu nhãn hiệu đó đạt tiêu chuẩn API, Ở ví dụ này, nhãn hiệu SINOPEC đã đạt tiêu chuẩn API và trả về kết quả như sau:

kết quả trà về cho tìm kiếm Sinopec

Các thông tin trên giấy phép chứng nhận API của một nhãn hiệu: Tên, địa chỉ, tình trạng giấy phép, số giấy phép, ngày cấp giấy phép gốc, ngày bắt đầu và kết thúc hiệu lực của giấy phép.

Bên cạnh đó, Website sẽ cho biết các sản phẩm nào của nhãn hiệu đạt tiêu chẩn API

Các sản phẩm Sinopec đạt tiêu chuẩn API

– Đối với lựa chọn kiểu tìm kiếm theo sản phẩm, khi bạn muốn kiểm tra xem chắc chắn sản phẩm có đạt chứng nhận API hay không. Sau khi truy cập đường link ở Bước 1, sau đó chuyển sang lựa chọn mục Product và gõ tên sản phẩm mà bạn muốn tìm kiếm.

Ví dụ đối với sản phẩm Castrol CRB TURBOMAX 15W40 C-I4 được phân phối chính hãng bởi Chemlube ta nhập như hình sau:

Kết quả sẽ trả về tên công ty, và sản phẩm nếu sản phẩm đó đạt chứng nhận API. Đối với sản phẩm Castrol CRB TURBOMAX 15W40 C-I4, website trả về kết quả như sau:

Kết quả trả về cho tìm kiếm bằng sản phẩm Castrok CRB Turbomax trên API

TỔNG KẾT

 

Trên đây là cách thức thực hiện việc kiểm tra xem một sản phẩm dầu động cơ có đáp ứng được tiêu chuẩn API hay không, Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong việc thực hiện việc tìm kiếm hoặc có nhu cầu mua các sản phẩm dầu động cơ đạt tiêu chuẩn API. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon