Thực Phẩm Có Thể Đăng Ký Chứng Nhận Halal Mới Nhất Năm 2023

Thực Phẩm Có Thể Đăng Ký Chứng Nhận Halal Mới Nhất Năm 2023

Tất cả thực phẩm đều có thể đăng ký chứng nhận Halal và được phép tiêu thụ ở thị trường Hồi Giáo ngoại trừ những nguồn thực phẩm và nguyên liệu bị cấm kỵ (Hamram) như sau:

Các loài động vật và sản phẩm động vật bị cấm kỵ (Hamram) theo Đạo Hồi là:

 • Thực phẩm từ lợn và gấu hoang dã
 • Sản phẩm từ chó, rắn và khỉ
 • Thịt của những loài động vật có móng vuốt và răng trước như: sư tử, hổ, gấu và các loài có đặc điểm tương tự.
 • Các loại thịt từ chim săn mồi như: kền kền, đại bàng và các loài chim khác tương tự.
 • Thịt lấy từ động vật gây hại như: chuột, động vật nhiều chân, bọ cạp và các loài khác tương tự.
 • Các loài động vật mà theo luật quy định không được giết thịt như: kiến, ong và chim gõ kiến.
 • Các loài động vật mà chúng ta hay ghét tiếp xúc như: chấy, ruồi và các loài khác tương tự.
 • Các loài động vật thuộc nhóm lưỡng cư (sống cả ở trên cạn và dưới nước): ếch, cá sấu, và các loài khác tương tự.
 • Các loài động vật sống dưới biển mà có độc hoặc gây hại
 • Bất kỳ loại động vật nào mà quy trình giết thịt không theo đúng luật
 • Các món tiết hay thực phẩm có thành phần chứa tiết
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon