QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG IN

QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG IN

Vậy có những chuẩn nào cho ngành in? Có nhiều tiêu chuẩn cho ngành in, ví dụ như: PSO, ISO 12647, GMI, Gracol, Fogra 39, GATF…

Vậy nhà in cần lấy chuẩn nào? Vẫn câu trả lời cũ, tuỳ thuộc vào khách hàng hay định hướng vào khách hàng tiềm năng. Ví dụ: Nếu khách hàng của Bạn là các siêu thị ở nước Mỹ như Target, Bạn cần phải có GMI; Nếu khách hàng của Bạn là các nhà in bên Mỹ đang nhờ Bạn in gia công, Bạn cần có Gracol, GATF…; Nếu khách hàng của Bạn trải khắp toàn cầu, Bạn phải lấy chuẩn chung và khó nhất ISO 12647; Nếu Bạn muốn cầu toàn hơn nữa nhằm chứng minh rằng mình không những đạt được chất lượng ISO 12647 mà còn có những điều kiện nhằm đảm bảo nhà in của mình luôn đạt tiêu chuẩn đó thì Bạn cần lấy PSO…

Một câu hỏi rất quan trọng nữa “Nếu nhà in tôi có đầy đủ chứng chỉ về chuẩn chất lượng, vậy các khách hàng tiềm năng của Tôi có sẵn lòng đặt hàng in không?” Câu trả lời là “chưa chắc” vì họ còn đánh giá công ty Bạn qua nhiều tiêu chí khác và đôi khi nó còn khó hơn các chuẩn in này nhiều! Cần lưu ý rằng, các khách hàng lớn và toàn cầu không bao giờ chỉ đánh giá nhà in qua số lượng máy, thương hiệu máy, diện tích nhà xưởng hay số lượng công nhân, … Đôi khi nhà in khoe với họ những máy móc đắt tiền mới trang bị còn gây ra hiệu ứng ngược vì khách hàng sẽ nghĩ rằng các thiết bị mắc tiền đó sẽ có khấu hao cao và nhà in sẽ tính tiền họ mắc hơn. Chúng ta sẽ nói về việc này sau.

Nói chung, nếu Bạn đang hài lòng với những gì hiện có, khách hàng tiềm năng của Bạn không rơi vào các trường hợp nêu trên thì Bạn không cần làm chuẩn chi cho mệt. Nên nhớ rằng để duy trì và thực hiện theo chuẩn cần phải thay đổi được văn hoá của toàn công ty.

Một số người cho rằng mình chưa có nhu cầu làm chuẩn nhưng hội đủ các yêu cầu về thiết bị và đang rủng rỉnh và muốn làm tiêu chuẩn để marketing cho nhà máy của mình.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon