PHÂN BIỆT C/O & C/Q

PHÂN BIỆT C/O & C/Q

Cách kiểm tra CO CQ

Cách kiểm tra CO

Nếu như bạn chỉ nhận được bản scan của CO thương mại & nghi ngờ rằng CO này là giả hoặc không đúng thì bạn có thể kiểm tra CO thương mại bằng cách sau :

Liên hệ với cơ quan cấp phép CO thương mại của nước sở tạiCung cấp số CO trên bản scan cho hội đồng thương mại – nơi cấp phépPhòng thương mại sẽ phản hồi cho bạn thông tin về nhà cung cấp cũng như đơn vị phân phối hàng.Việc còn lại là bạn đối chiếu với thông tin của phòng thương mại

Cách kiểm tra CO – CQ nhà máy cung cấp

So với bản thương mại thì CO – CQ nhà máy sẽ khó kiểm tra hơn bởi chứng nhận này được cấp ra bởi nhà sản xuất. Nhà sản xuất chỉ đảm bảo thiết bị được sản xuất đúng chuẩn theo tiêu chuẩn họ đưa ra.

Để kiểm tra CO – CQ nhà máy sẽ nhanh và thuận tiện hơn bạn nên liên hệ với chính nhà máy sản xuất mặt hàng bạn đã mua. Nhà máy sẽ xác nhận bản CO – CQ có phải họ cấp ra hay không. Điều này sẽ giúp chúng ta biết được hàng hoá có được sản xuất đúng bởi nhà máy & đạt chất lượng hay chưa.

CO CQ là viết tắt của từ gì?

CO là chữ viết tắt của từ gì ?

CO chính xác là chữ viết tắt của Certificate Of Origin by Chamber ( CO phòng thương mại ). Còn Certificate of Origin by manufactory ( CO của nhà máy ).

CQ là chữ viết tắt của từ gì?

CQ là chữ viết tắt của Certificate of Quality ( chứng chỉ chất lượng ) được cấp bởi nhà sản xuất mặt hàng đó.

Các loại giấy chứng nhận CO là gì?

Về cơ bản, bởi vì các quy định về xuất xứ được thiết lập nhằm cho các mục đích là để thể hiện việc ưu đãi hoặc không ưu đãi; do vậy giấy chứng nhận xuất xứ cũng có thể được phân thành hai loại đó là ưu đãi và không ưu đãi.

Thứ nhất, giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi là hình thức chứng nhận được cấp nhằm mục đích tuân thủ quy tắc xuất xứ không ưu đãi của sản phẩm. Loại giấy chứng nhận này về cơ bản để xác nhận rằng quốc gia xuất xứ của sản phẩm này không cho phép sản phẩm được hưởng các ưu đãi thuế quan theo quy định ưu đãi thương mại nào đó. Cụ thể, giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi được sử dụng trong khuôn khổ WTO theo quy định tại Điều 1.2 thuộc Hiệp định về Quy tắc xuất xứ.

Các từ “ưu đãi” và “không ưu đãi” trong Thỏa thuận gây ra những sự nhầm lẫn nhất định. Trong bối cảnh WTO, các chế độ ưu đãi thương mại bao gồm các hiệp định thương mại tự do và các chế độ ưu đãi tự trị khác, chẳng hạn như Hệ thống Ưu đãi Tổng quát. Do đó, mặc dù thuế MFN thực sự có thể thuận lợi hơn so với thuế suất áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ các nước không thuộc WTO, nhưng chúng được coi là “không ưu đãi” vì được áp dụng cho tất cả các thành viên theo cách thức như nhau mà không có sự phân biệt. Hơn nữa, vì thương mại trong WTO hiện chiếm gần như toàn bộ thương mại thế giới, các giao dịch với các nước bên ngoài WTO có giá trị không đáng kể. Đây là lý do tại sao ngày nay rất ít thành viên WTO vẫn yêu cầu nộp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi để áp dụng thuế quan MFN, mà sẽ áp dụng tự động.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi vẫn có vai trò quan trọng trong một số trường hợp. Quy tắc xuất xứ không ưu đãi sẽ áp dụng cho các sản phẩm có xuất xứ tại các quốc gia bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, do đó, biểu mẫu này có thể được sử dụng trong những trường hợp như vậy. Trong thời kỳ chiến tranh thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ cho thấy sản phẩm không có xuất xứ tại quốc gia bị trừng phạt cũng có thể được yêu cầu để hàng hóa vào quốc gia bị trừng phạt. Hơn nữa, đôi khi xuất xứ của hàng hóa tự nó là bằng chứng về chất lượng và uy tín, do đó, có thể có lợi nếu có được, mặc dù nó không giúp thương nhân được hưởng ưu đãi thuế quan.

Thứ hai, giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi là tài liệu chứng minh rằng hàng hóa trong một lô hàng cụ thể có xuất xứ nhất định theo định nghĩa của một hiệp định thương mại tự do song phương hoặc đa phương cụ thể . Giấy chứng nhận này thường được yêu cầu bởi cơ quan hải quan của nước nhập khẩu khi quyết định liệu hàng nhập khẩu có được hưởng ưu đãi cho phép theo hiệp định hiện hành hay không. Không giống như giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi thường chỉ cho biết nước xuất xứ trong tiêu đề của nó, một giấy chứng nhận ưu đãi sẽ chỉ ra ở đầu tài liệu mà nó được ban hành theo hiệp định thương mại nào.

So với giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi, giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi có giá trị sử dụng thực tế hơn vì nó cho phép yêu cầu hưởng lợi ngoài đối xử MFN. Do đó, hầu hết các cuộc thảo luận về giấy chứng nhận xuất xứ thường tập trung vào ưu đãi. Các phần sau đây về biểu mẫu và định dạng sẽ làm rõ thêm sự đa dạng của loại giấy chứng nhận xuất xứ này.

Một số mẫu giấy chứng nhận xuất xứ:

CO mẫu A (hàng XK đi các nước cho hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP)CO mẫu D (các nước trong khối ASEAN)CO mẫu E (ASEAN – Trung Quốc)CO mẫu AK (ASEAN – Hàn Quốc)CO mẫu AJ (ASEAN – Nhật Bản)CO mẫu VJ (Việt nam – Nhật Bản)CO mẫu AI (ASEAN – Ấn Độ)CO mẫu AANZ (ASEAN – Australia – New Zealand)CO mẫu VC (Việt Nam – Chile)CO mẫu S (Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia)

Các loại giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm CQ là gì?

Chúng ta có thể kể tên một số loại giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm CQ là:

FCC (hay Federal Communications Commission) – Ủy ban Truyền thông Liên bang.TCB (hay Telecommunication Certification Body) – Tổ chức chứng nhận viễn thông.Hệ thống IEECE CB – Ủy ban Quốc tế về Quy tắc Phê duyệt Cơ quan Chứng nhận An toàn Sản phẩm Thiết bị điện.MAS (hay Materials Analytical Serices) – Chuỗi phân tích vật liệu,…COC được viết tắt bởi Certificate of Conformity được chứng nhận bởi nhà sản xuất về chất lượng hàng hoá của nhà máy.SOC – Statement of Conformity tương tự như COC.

Tầm quan trọng của giấy chứng nhận CO CQ là gì?

Tầm quan trọng hay vai trò của giấy chứng nhận CO CQ là gì? Nhìn chung, giấy chứng nhận xuất xứ CO và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm vô cùng cần thiết khi tham gia thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế vì nó là bằng chứng xác nhận xuất xứ và đạt chất lượng của sản phẩm, là cơ sở để xác định thuế quan cũng như các biện pháp thương mại khác sẽ được áp dụng cho sản phẩm.

Tầm quan trọng của giấy chứng nhận xuất xứ CO là gì?

Khi bạn đọc tới đây thì chắc hẳn đã nắm vững CO CQ là gì. Điều bạn cần quan tâm nữa làm tầm quan trọng của các chứng chỉ CO – CQ này như thế nào.

Mặc dù đáp ứng các quy tắc xuất xứ về nguyên tắc có nghĩa là một sản phẩm đã đủ tiêu chuẩn xuất xứ và do đó được hưởng ưu đãi thuế quan, nhưng trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu hưởng ưu đãi phải kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ xuất trình cho cơ quan hải quan tại cảng và của mục nhập. Không giống như nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu, người chịu trách nhiệm (và có khả năng) chứng minh với cơ quan cấp (hoặc tự chứng nhận) xuất xứ của sản phẩm, nhà nhập khẩu thường có ít kiến ​​thức về cách sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xuất xứ. Thay vào đó, nhà nhập khẩu phải xuất trình bằng chứng, ví dụ, giấy chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất cấp hoặc có được.

Ví dụ, bộ quy tắc giấy chứng nhận xuất xứ CO ở trong hiệp định thương mại tự do giữa hai nước Chile và Thái Lan quy định:

Điều 4.13: Giấy chứng nhận xuất xứ: Khiếu nại rằng hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này sẽ được hỗ trợ bởi Giấy chứng nhận xuất xứ do Bên xuất khẩu cấp theo mẫu quy định tại Mục A của Phụ lục 4.13 (Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ Chile, do cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc Mục B của Phụ lục 4.13 (Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ Thái Lan, do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Ngoài mục đích biên giới, giấy chứng nhận xuất xứ cũng đóng một vai trò nhất định trong việc xác nhận nguồn gốc của một sản phẩm và do đó là uy tín của sản phẩm (ví dụ như đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ). Do đó, nhà nhập khẩu có thể cần nó để thể hiện cho người tiêu dùng của mình tin tưởng về nguồn gốc và chất lượng ở thị trường mục tiêu. Trong một số trường hợp, giấy chứng nhận xuất xứ giúp xác định sản phẩm có thể được nhập khẩu một cách hợp pháp hay không hợp pháp, đặc biệt khi nước nhập khẩu đang áp dụng lệnh cấm hoặc chế tài đối với hàng hóa có xuất xứ từ một số nước nhất định.

Tầm quan trọng của giấy chứng nhận CQ là gì?

Giấy chứng nhận CQ mang đến những lợi ích sau:

Là cơ sở duy nhất để chứng minh chất lượng sản phẩm hay dịch vụ đang đáp ứng đến cho khách hàng.

Là công cụ để các tổ chức, doanh nghiệp xác định sự phù hợp của họ với các tiêu chuẩn đã được quy ước trên quốc tế.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon