MSDS có những nội dung quan trọng nào?

MSDS có những nội dung quan trọng nào?

Mã CAS của MSDS trong khai báo hải quan

Mã CAS là một thông số quan trọng trong MSDS, tôi nêu trong mục 3 phía trên.

Mã CAS cần thiết như thế nào?

Như đã nêu ở trên, mỗi hóa chất chỉ tương ứng với 1 mã duy nhất. Điều này hết sức cần thiết, vì với danh mục hàng chục triệu nguyên tố hóa học, hợp chất hóa học thì để tra cứu, tìm cứu thông tin, chúng ta cần dựa vào một yếu tố khác ngoài tên gọi. Và đó cũng là lý do mã CAS ra đời.

Chẳng hạn như ảnh dưới đây, mã CAS của hóa chất này là 1533-45-5.

Mã CAS trong khai báo hải quan?

Dựa vào mã CAS mà chủ hàng, người khai báo hải quan sẽ tra cứu được loại hóa chất hướng tới có được phép nhập khẩu hay không. Nếu được phép, thì thủ tục nhập khẩu hóa chất đó như thế nào, làm nhập bình thường hay phải khai báo hóa chất.

Vậy tra cứu Mã CAS như thế nào? Cũng đơn giản thôi, bạn chỉ cần dựa vào các Phụ lục 1 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP là có thể tra cứu được.

Chuyển từ MSDS sang SDS thế nào?

Để nói về SDS thì trước hết tôi sẽ tóm lược lại 2 vấn đề của MSDS đó là hình thức và nội dung.

Về hình thức thì MSDS không có quy chuẩn và về nội dung thì rất nhiều, thậm chí cả những nội dung không quan trọng cũng được đề cập đến.

Xuất phát từ vấn đề đó, SDS được ra đời (viết tắt của Safety Data Sheet). SDS sẽ được làm theo quy chuẩn quốc tế của GHS (GHS là Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất được Liên hợp quốc phát triển để thay thế các bộ tiêu chuẩn phân loại và tạo nhãn riêng ở mỗi quốc gia khác nhau).

SDS chỉ có một dạng duy nhất và gồm 16 nội dung:

 1. Thông tin nhận dạng và nhà cung cấp
 2. Nhận dạng mối nguy hại
 3. Thành phần
 4. Biện pháp sơ cứu
 5. Biện pháp chữa cháy
 6. Các biện pháp ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất
 7. Thao tác và lưu trữ
 8. Kiểm soát phơi nhiễm/ Bảo hộ cá nhân
 9. Đặc tính lý hóa
 10. Tính ổn định và khả năng phản ứng hóa học
 11. Thông tin về độc tính
 12. Thông tin sinh thái
 13. Các cân nhắc về thải bỏ
 14. Các lưu ý khi vận chuyển
 15. Thông tin về luật định
 16. Thông tin khác…

Vậy khi nắm được sự khác nhau giữa MSDS và SDS thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi được MSDS sang SDS. Xu hướng hiện nay là chuyển từ MSDS sang SDS để đảm bảo tính Quốc tế cũng như lược bỏ được các nội dung không cần thiết gây phức tạp.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon