RETAIL AUDITS NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG CẦN BIẾT

RETAIL AUDITS NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG CẦN BIẾT

Retail audit là gì?

Retail Audit là nghiên cứu của một số cửa hàng bán lẻ được thực hiện bởi đại diện thương hiệu hoặc nhân viên cửa hàng bán lẻ để thu thập dữ liệu về sức khỏe của sản phẩm của thương hiệu. Những nhà cung cấp dịch vụ retail audit sẽ thu thập thông tin về doanh số, xu hướng bán hàng, mức tồn kho, hiệu quả của việc trưng bày và quảng cáo tại cửa hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sự tuân thủ của Planogram (vị trí kệ, số mặt hàng hiện tại, số SKU (Stock Keeping Unit – đơn vị lưu kho) hiện có, thẻ không chính xác), giá cả, vị trí lưu trữ sản phẩm, sự cố của sản phẩm và các khía cạnh liên quan khác.

Tầm quan trọng của việc Audit

Retail audits mang lại hai lợi ích tuyệt vời như sau:

 • Đảm bảo các nhà bán lẻ tuân thủ các thỏa thuận đã được thiết lập trước về vị trí, giá cả và quảng cáo sản phẩm.
 • Cho phép các thương hiệu có thể đo lường chính xác mức độ thành công của môi trường bán lẻ.

Bên cạnh đó, dữ liệu mà việc kiểm toán cung cấp là sản phẩm vô giá. Dữ liệu này được tổng hợp từ các vị trí bán lẻ khác nhau theo thời gian và so sánh kết quả, điều này cho phép nhà quản lý đưa ra các quyết định có thể thực hiện được, giảm tính không hiệu quả và cuối cùng là tăng doanh thu.

Các dạng của retail audits

Retail audit có thể ghi lại rất nhiều thay đổi trong thông tin, nó có ý nghĩa để phân loại kiểm toán theo loại dữ liệu. Các mẫu kiểm toán khác nhau nên được sử dụng để phản ánh các dữ liệu tương ứng được thu thập tại một cửa hàng nhất định ghé thăm. Ví dụ về các loại hình kiểm toán bán lẻ mà nhà cung cấp có thể sử dụng được liệt kê dưới đây.

Bảng câu hỏi thị trường bán lẻ

Trong một số trường hợp, thương hiệu chỉ đơn giản có thể muốn biết được nơi sản phẩm của họ đang được lưu trữ (hoặc có thể sẽ được dự trữ trong tương lai). Các đại diện có thể ghi lại những điều sau:

 • Tình cảm người tiêu dùng đối với thương hiệu và đối thủ cạnh tranh được khám phá bằng cách khảo sát người mua sắm và quan sát cách họ tương tác với thương hiệu.
 • Lưu trữ sự xuất hiện và vị trí. Cửa hàng có được tổ chức và làm sạch không? Nó nằm ở khu vực ngoại ô hay đô thị? Mặt tiền của cửa hàng xuất hiện như thế nào?
 • Thông tin định tính và định lượng về các nhãn hiệu khác có mặt trong cửa hàng. Có bao nhiêu thương hiệu cạnh tranh trên cùng một kệ hàng? Hầu hết là các thương hiệu đang nổi lên hay đã có từ lầu với cùng danh mục sản phẩm với bạn?

Báo cáo phân phối

Loại kiểm toán lưu trữ này chủ yếu liên quan đến hiệu suất của thương hiệu. Đại diện sử dụng báo cáo bán hàng để đăng nhập:

 • Mức tồn kho
 • Hết hàng
 • Tình trạng sản phẩm
 • Định lượng không gian kệ có sẵn
 • Đơn đặt hàng
 • Giá bán lẻ
 • Kệ tổng hợp

Thông tin này có thể được biên soạn thành một sản phẩm hoàn chỉnh giống như báo cáo bán hàng dưới đây.

Báo cáo chương trình ưu đãi

Nếu một thương hiệu đang triển khai một chương trình bán hàng hoặc các hình thức khuyến mại đặc biệt khác, điều quan trọng là phải theo dõi sự thành công của nó để biết nó hoạt động như thế nào trong ngắn hạn và làm thế nào để cải thiện trong tương lai. Đó là chìa khóa để báo cáo về:

 • Chương trình ưu đãi/ chiêu thị đang được sử dụng (nếm thử, giới thiệu, giảm giá, vv)
 • Thời gian của chương trình ưu đãi
 • SKUs sản phẩm nổi bật
 • Vị trí trong cửa hàng
 • Kết quả bán hàng
 • Hiệu quả chung của chương trình khuyến mãi. Người tiêu dùng có tương tác với thương hiệu của bạn? Các nhà bán lẻ có tuân thủ việc sắp xếp các tài liệu quảng cáo không?

Đại diện có thể sử dụng dữ liệu này để tạo báo cáo quảng cáo tương tự như báo cáo dưới đây.

Khảo sát đối thủ cạnh tranh

Một loại kiểm toán mà các thương hiệu không nên bỏ qua là cuộc khảo sát đối thủ cạnh tranh, có thể khám phá những hiểu biết vô giá về cách thức thương hiệu của bạn chống lại những người khác trong danh mục của nó. Đó là một ý tưởng tốt để xác định:

 • Ai là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp của bạn đang ở trong cửa hàng
 • Chiến lược giá của đối thủ cạnh tranh
 • Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh trên kệ. Thương hiệu của bạn bị lu mờ đáng kể không?
 • Trường hợp sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nằm trong cửa hàng. Vị trí của họ có ở ngang tầm mắt hoặc gần quầy tính tiền? Họ nằm trong khu vực có lưu lượng khách hàng cao hay thấp?
 • Bất kỳ chương trình khuyến mãi nào của đối thủ cạnh tranh đang chạy.

Nguồn tham khảo: Repsly

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon