Kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc 2023

Kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc 2023

Kiểm định đánh giá nhà máy – audit nhà máy – kiểm định nhà xưởng sản xuất: nhằm lựa chọn đúng nhà xưởng được đánh giá chất lượng xây dựng, kiểm định chất lượng nhà xưởng đủ khả năng an toàn kết cấu, an toàn nhà xưởng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của nhà xưởng sản xuất.

Kiểm định nhà xưởng sản xuất may mặc – da giày – gia công thành phẩm giúp nhà máy đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng công trình, tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng, tiêu chuẩn chất lượng công trình nhà máy được quy định trong điều khoản hợp đồng, checklist audit nhà máy của khách hàng nhà xưởng trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định trước khi lựa chọn trong chuỗi cung ứng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT ODI MORGAN : cung cấp cho khách hàng trình tự xử lý các yêu cầu kiểm định nhà xưởng, kiểm định audit nhà máy:

  1. Khi nhận được yêu cầu kiểm định nhà xưởng của khách hàng, nhà xưởng cần nắm bắt yêu cầu cụ thể mục đích kiểm định nhà xưởng của khách hàng về nội dung kiểm định, đề cương kiểm định nhà xưởng.
  2. Nhà xưởng cần nắm bắt các thông tin liên quan đến yêu cầu kiểm định của khách hàng: Yêu cầu kiểm định nhà máy, số lần kiểm định nhà máy, nội dung kiểm định nhà máy, thời gian kiểm định nhà máy.
  3. Nhà xưởng lên kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm định nhà xưởng: bao gồm kiểm định nhà xưởng lần đầu và kiểm định nhà xưởng khắc phục các yêu cầu của lần kiểm định nhà xưởng lần trước.
  4. Tiếp đoàn kiểm định nhà xưởng (kiểm định xưởng sản xuất – kiểm định Vietsum) kiểm định, đánh giá nhà xưởng tại nhà máy sản xuất, kiểm định nhà xưởng theo nội dung kiểm định, đề cương kiểm định đã được duyệt.
  5. Tiếp nhận kết quả báo cáo kiểm định chất lượng nhà xưởng của công ty kiểm định nhà xưởng, theo dõi duyệt kết quả audit nhà xưởng và lưu trữ báo cáo kiểm định nhà xưởng để duy trì kiểm tra theo định kỳ.

Quy trình kiểm định nhà máy (Audit) – kiểm định nhà xưởng – kiểm định nhà cung cấp (supplier audit): khảo sát nhà xưởng, xem xét những khác biệt của nhà xưởng so với thiết kế nhà xưởng ban đầu, kiểm tra tổng thể quan sát và thử nghiệm kết cấu, ghi nhận những vị trí hư hỏng của nhà máy, thấm, nứt, bong tróc, lún nghiêng.. của nhà xưởng, để thu thập số liệu, tính toán khả năng an toàn của nhà xưởng, xưởng sản xuất, xưởng may mặc, xưởng da giầy, bao bì, nhà văn phòng, nhà kho thành phẩm, nhà phụ trợ…đưa ra các hướng dẫn quy trình bảo trì cho nhà xưởng theo định kỳ 3-5 năm.

Công ty kiểm định chất lượng công trình xây dựng: ODI MORGAN là công ty có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đủ năng lực kiểm định chất lượng công trình, chứng nhận ISO 9001:2015 trong lĩnh vực kiểm định công trình, kiểm định nhà xưởng, đánh giá khả năng an toàn kết cấu chịu lực nhà xưởng.

Chứng chỉ đánh giá an toàn kết cấu nhà xưởng: ODI MORGAN có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đủ năng lực kiểm định chất lượng công trình, những chuyên gia là kỹ sư, kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề đáp ứng nhu cầu tư vấn về hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nhà xưởng – công trình công nghiệp và dân dụng theo hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Sau đây là nhà xưởng được kiểm định, đánh giá chất lượng hiện tại của nhà xưởng nhằm phục vụ cho các yêu cầu Checklist for Factory Audit, Audit nhà máy, Audit nhà xưởng, Audit công trình công nghiệp, lập quy trình bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng, đảm bảo thẩm mỹ cho công trình – nhà xưởng.

 

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon